Tööinspektsioon kontrollib ehitusobjektide ohutust14.03.2016

Tööinspektsioon viib läbi erakorralise sihtkontrolli ehitusobjektidel. Kontrollitakse, kas töötajatele on väljastatud kukkumiskaitsevahendid, kas neid kasutatakse ning kas on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Tähelepanu all on tellingute ja redelite kasutamine ning ehitusplatside töö korraldus.

Kui selgub et kukkumiskaitsed vajavad hooldust, kontrolli või väljavahetamist, siis helista +372 53 321 201 ja broneeri aeg ning me teostame vajalikud toimingud ja vormistame dokumentatsiooni.

Loe kogu artiklit Tööinspektsiooni kodulehelt.